Reklamácie

Reklamácie

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na tovar pre fyzickú osobu je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci má právo vrátiť objednaný tovar bez udania dôvodu podľa zákona 108/2000 o ochrane spotrebiteľa do 7 pracovných dní.

Podmienky uplatnenia záruky

Pri prebratí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek vád to bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia obalu preukazujúceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, kupujúci nie je povinný zásielku od dopravcu prebrať. Musí však dopravcovi písomne uviesť prečo zásielku nechce prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadne porušenia obalu zásielky sa nemôže brať ohľad.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné bezodkladne a to do 24 hodín od prevzatia oznámiť na e-mailovú adresu info@joystore.sk alebo telefonicky na +421 917 563 192 Záručná doba sa nevzťahuje na vady ku ktorým došlo z dôvodu nesprávneho zaobchádzania s tovarom, došlo k mechanickému poškodeniu, alebo bežnému opotrebeniu tovaru, ktoré je spôsobené častým používaním veci. Predávajúci zodpovedá len za výrobné vady a vzniknuté poruchy z dôvodu výrobných vád.

Spôsob vybavenia reklamácie

Kupujúci pošle popis poškodeného tovaru a spôsob ako k poškodeniu došlo spolu s názornou fotografiou, na adresu info@joystore.sk. Predávajúci sa predbežne vyjadrí k reklamácii najneskôr do 5 pracovných dní. Následne si kupujúci vyberie, či chce tovar skutočne reklamovať, alebo nie. V prípade reklamácie, kupujúci zašle chybný tovar a kópiu daňového dokladu (faktúru), doporučene na adresu sídla spoločnosti RCM TRADE, s.r.o., Jarková 41, 080 01 Prešov.

Poškodený tovar poslaný na dobierku nebude prevzatý. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Doprava nad 20 EUR zdarma

Doprava na SK nad
100€ zdarma

Vrátenie  peňazí do 14 dní

14 dní garancia
vrátenia peňazí

Tovar to EU

Posielame tovar
do štátov EU